matematyka_slider1

Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia z matematyki. Oferujemy zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury a także zajęcia rozwijające dla najmłodszych dzieci.

Zapewniamy:

 • zindywidualizowane podejście,
 • naukę w małych grupach dzieci zbliżonych wiekowo,
 • dostosowanie poziomu zajęć do aktualnej wiedzy i umiejętności uczestników, tak aby każde dziecko NABIERAŁO WIARY WE WŁASNE UMIEJĘTNOŚCI.

Do przyswajania nowych pojęć i zagadnień wykorzystamy różnorodne materiały i aktywności (elementy ruchu, muzyki, plastyki),  by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dzieci do nauki. Wykorzystamy miedzy innymi:

 • sprawdzone matematyczne GRY planszowe, karciane,
 • układanki logiczne,
 • maty do kodowania,
 • OZOBOTY (KODOWANIE),
 • przedmioty codziennego użytku,
 • samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne.
matematyka_cloud3

Inspiracji do naszych zajęć szukać będziemy w wielu źródłach, publikacjach uznanych specjalistów, na szkoleniach, choć i własnej inwencji z pewnością nam nie zabraknie.

„PO CO MI TA MATEMATYKA?” 

naszym celem jest uświadomienie dzieciom  obecności i przydatności matematyki w różnych sferach życia codziennego np.:

 • w sklepie (działania na pieniądzach, zbiory-kolekcje, planowanie wydatków (mała ekonomia)).
 • w planowaniu zajęć, podróży (rytmiczna organizacja czasu, posługiwanie się zegarem, kalendarzem, czytanie mapy)
 • podczas remontu, projektowania domu, ogrodu, placu zabaw (posługiwanie się miarą, wprowadzenie pojęcia skali , pola, obwodu – dzieci szkolne)
 • w kuchni (sens i umiejętność ważenia, mierzenie objętości płynów, ułamki)
matematyka_cloud2

Wesprzemy rozwój wyobraźni przestrzennej  zabawy konstrukcyjne  przy wykorzystaniu klocków, patyczków konstrukcyjnych, przyjrzymy się bryłom i ich siatkom, narysujemy rzuty zbudowanych konstrukcji (dzieci szkolne)

 

MATEMATYKA TO NIE TYLKO RACHUNKI, choć i ich nie zabraknie! STAWIAMY NA LOGICZNE MYŚLENIE! (łamigłówki, zagadki logiczne)

 

Wykorzystamy kreatywność dzieci do wspólnego układania zadań, tworzenia gier, projektów,  konstrukcji, tak aby dzieci uczyły się sprawnego komunikowania, zdobywały wiedzę również od rówieśników, uczyły się pracy w zespole (BURZA MÓZGÓW)

Nasze spotkania będą utrwalać i rozwijać kompetencje matematyczne przewidziane w podstawie programowej dla określonych grup wiekowych, jak również w formie zabawy wprowadzać w świat „bardziej wtajemniczonych” te dzieci, które potrzebują ambitniejszych, wymagających wyzwań, by
MATEMATYKA BYŁA
CIEKAWĄ PRZYGODĄ!

zapisz
matematyka_cloud1